Algemeen

 

Campers Liekens geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen.

 

Wie zijn we?

Campers Liekens, gevestigd vilvoordelaan 1 in 1830 machelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

- campersliekens@gmail.com

- www.campersliekens.be

- Patrick Liekens

Patrick Liekens is de eigenaar van Campers Liekens en deze website. Hij is te bereiken via campersliekens@gmail.com of via onze website (contact en contactformulier).

Wij beschermen uw privacy en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vragen u om dit beleid te lezen zodat u weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website verzameld en verwerkt worden.

 

Vereisten verwerking persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren in hun administratie. Deze eisen zijn:

 • · toestemming van personen voor het verwerken van de gegevens;
 • · juist en nauwkeurig bijhouden van de persoonlijke gegevens;
 • · beveiligen van de persoonlijke gegevens.
 • · op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen persoonlijke gegevens;
 • · uitsluitend gebruik van de persoonlijke gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

 

Wie wordt beschermd door dit beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die campers Liekens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van personen in verband met aanvragen en info i.v.m. campers Liekens. De persoonsgegevens van de aanvragers voor meer info, voor het verhuren van de camper Mc Louis Steel of Mc Louis discovery 273, zullen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld en beveiligd, in overeenstemming met dit beleid.

 

Gegevens die u ons verstrekt door onze website te gebruiken:

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van campers Liekens de volgende informatie (Zie persoonsgegevens die wij verwerken) van iedereen die een website bezoekt: uw IP‑adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de website bezocht, de pagina's op de website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de website. Die informatie wordt verzameld met cookies.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Campers Liekens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • · Voor- en achternaam
 • · Geboortedatum
 • · Adresgegevens
 • · Telefoonnummer
 • · E-mailadres
 • . Uw extra vraag of info
 • . uw rijbewijsnummer
 • . identiteitskaartnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Campers Liekens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Campers Liekens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • · Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

   

  Campers Liekens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Campers Liekens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Campers Liekens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan de gerechtelijke instanties wanneer zij hierom vragen.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Campers Liekens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar campersliekens@gmail.com.

  Campers Liekens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

   

  Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.

  TLS  (voorheen SSL) Wij sturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.