Campers Liekens                      www.campersliekens.be

Vilvoordelaan 1                         Tel. 0486/52 41 69

1830 Machelen                          BTW nr: BE0760638960

campersliekens@gmail.com

IBAN: BE22 0004 6288 8747    

 

 

Huurovereenkomst

 

Verhuurder :                               Huurder:

 

Firma: …........                               Firma of persoon: …...

 

Naam: …........                               Naam: …...

 

Adres: ….......                                 Adres: ….

 

......................                                 …...........................

 

Tel: …...............                              Tel: …...........

 

Email: ….......                                  Email: …..........

 

nr. identiteitskaart klant: …........

 

nr. rijbewijs klant: …................

 

uitgiftedatum rijbewijs: ....................

 

geboortedatum klant ............................

 

verhuur van Fiat Mc Louis ….....................                                       

 

chassisnummer: ….........

 

nummerplaat van de camper: …...........................

 

km stand bij vertrek: ...................................

 

 

  1. Gebreken en schade:

     

 

 

 

 

  1. Huurtermijn

     

    vanaf …............................. om ….................. uur

 

      tot en met ….......................om …............... uur

 

  1. Prijs

 

voorhierboven vermelde periode …...... euro BTW inclusief

 

reiniging ….............................. euro BTW inclusief

 

voorschot bedraagt …..................... euro

 

Te betalen 2 weken voor vertrek …............. euro

 

in de prijs inbegrepen:

 

…............ km

 

verzekering en wegentaks

 

euroassistance enkel voor het voertuig!

 

gasflessen en toiletproduct

 

 

Ten laste van de huurder:

 

waarborg 1000 euro (cash of overschrijving 2 weken voor vertrek)

 

bijkomende kilometers 0,25 eurocent per kilometer.

 

hond/huisdier: 25euro

 

Verbruik brandstof

 

alle boetes en gerechtskosten.

 

Bij teruggave camper – indien chemisch toilet niet leeg is: 20 euro

 

– indien brandstoftank niet vol is: 20 euro + brandstofprijs

 

- indien u de sleutels voor het fietsenrek mee hebt  en u deze kwijt bent of niet terug afgeeft: wordt er 20euro van uw waarborg gehouden.

 

 

  4.  het is niet toegestaan om IN de camper te roken,

geen bbq, gourmet of frituur te gebruiken IN de camper.

 

  4a. verhuurder is verantwoordelijk voor de schade wanneer zijn hond/huisdier schade aan de camper toebrengt, dit zal afgehouden worden van de waarborg.

 

 

  5. Betalingsvoorwaarden

 

Bij reservering heeft de huurder 72 uur tijd om het voorschot te betalen, zoniet vervalt de

reservering. Het resterende saldo dient op de rekening van de verhuurder te staan voor

vertrek. De waarborg kan ter plaatse cash betaald worden of op voorhand overgeschreven

worden met het resterende saldo.

 

  6. Aansprakelijkheid

 

De huurder is verantwoordelijk voor schade en verdwijnen van onderdelen of toebehoren.

Het materiaal en bagage van de huurders zijn niet gedekt door de verzekering.

Enkel rechtbanken van Brussel en Vilvoorde zijn bevoegd. De algemene voorwaarden maken deel uit van de 

afzonderlijke overeenkomst.

 

 

  7. Ongevallen en defecten

 

Indien de huurder herstellingen wil laten uitvoeren moet dit bij een erkend dealer gebeuren,

en moet hij toestemming vragen aan de verhuurder per mail. (campersliekens@gmail.com)

 

De huurder dient een factuur te laten opmaken op naam van de verhuurder.

Voor elk ongeval dient de huurder een proces verbaal te laten opmaken en moet het

aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend worden.

Indien de verzekering niet betaald wegens het niet invullen of niet correct invullen van

het aanrijdingsformulier zal de huurder de kosten hiervan op zich dragen.

De verhuurder zal de factuur aan de huurder terugbetalen indien deze niet verantwoordelijk

is voor de gebeurtenis.

 

 

  8.Annulatie

 

Indien de huurder niet tijdig betaald verloopt de reservering en de overeenkomst en verliest

de huurder zijn voorschot.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract opgemaakt te machelen, op ….............................................;

 

 

handtekening:

 

 

 

…................................................................

 

opgemaakt in 2 exemplaren, 1 voor de huurder, 1 voor de verhuurder.

 

 

richtlijnen ivm de camper kan u op de tafel vinden wanneer u de camper gehuurd heeft (dit ivm gebruik en dergelijke)